Jogi nyilatkozat

A www.lakaskereses.hu honlap (továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Naviref Kft. (3527 Miskolc, Kinizsi u. 9.)

Kérjük, hogy a lakaskereses.hu honlapnak megtekintését megelőzően olvassa végig az alábbi Jognyilatkozatot. Honlapunk megtekintése az Ön részéről a Jognyilatkozatban foglaltak elfogadásának minősül, még akkor is ha nem regisztrált felhasználója, előfizetője egyik szolgáltatásunknak sem. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg honlapunkat.

A Naviref Kft és a lakaskereses.hu szerkesztői pontos és hiteles információk közlésére törekszenek, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállalnak. A lakaskereses.hu honlapon közzétett információ, adat, feltétel, meghatározás vagy leírás és egyéb tartalom tájékoztató jellegű, annak pontosságáért, megbízhatóságáért, valódiságáért, teljességéért, esetleges módosulásáért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Naviref Kft és a Honlap szerkesztői nem vállalnak felelősséget, ezek felhasználása a felhasználó saját felelősségére történik.

A Naviref Kft és a Honlap szerkesztői nem tartoznak felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.

A Honlapon keresztül, vagy az azon feltüntetett e-mail címet használva a lakaskereses.hu és oldalai részére jutatott bármely információ, ötlet vagy koncepció a Naviref Kft tulajdonába megy át, azt a Naviref Kft szabadon felhasználhatja.

A lakaskereses.hu honlapon szereplő illetve honlapjáról linkek segítségével elérhető partnercégek, beruházók, kivitelezők, ügynökségek, közvetítők, stb. lapjain, honlapjain szereplő információkat a Naviref Kft nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért, pontosságáért felelősséget nem vállal.

Naviref Kft bármely, a honlap használata során tudomására jutott személyes adatot a Strassbourgban 1981. január 28. napján kelt Egyezményt kihirdető 1998. évi VI. törvény és a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezeli.

Ha Ön az Interneten keresztül személyes adatokat juttat el az lakaskereses.hu-hoz, ezzel hozzájárulását adja azok nyilvántartására és kezelésére, a hivatkozott törvényekkel összhangban.

A honlap tartalmát képező minden szöveg, nevek, kifejezések, ábra, logók, képek, grafikák, letölthető dokumentum, adatok, információ, egyéb tartalom, ide értve azok elrendezését, megjelenési formáját is, szerzői jogvédelem alatt áll, és kizárólag a Naviref Kft előzetes írásbeli engedélyével lehet bármilyen formában felhasználni a személyes használatot meghaladó mértékben. Ezek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

A Naviref Kft fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

A Naviref Kft előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, animáció, fotó, videó anyag, adatszerkezet, struktúra, elrendezés, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit - kizárólag saját felhasználás céljából - merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A lakaskereses.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Naviref Kft előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Naviref Kft követelheti a jogsértés abbahagyását és kárainak megtérítését.

Oldalunkról értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a.) nem módosítja az eredeti információt,
b.) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A partnercégek, beruházók, kivitelezők, ügynökségek, közvetítők, adatszolgáltatók, stb. honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

Amennyiben jelen dokumentum a jövőben módosításra kerül, a változásokat a Naviref Kft a honlapon megfelelően közzéteszi, és a módosításra felhívja a honlap látogatóinak figyelmét.
Vissza a lap elejére
© 2004-2024. lakaskereses.hu - Minden jog fenntartva!

Impresszum | Médiaajánlat | Jogi nyilatkozat


Domain fenntartásunkat és tárhelyünket a domain1.hu biztosítja.